מנהלים שלום!

כמיטב המסורת אנו מעניקים מלגת לימודים ע"ש סרן לירן אדיר לעובד/ת או למנהל/ת שיציעו הצעה לשיפור הליך רישוי עסקים , חוק, צו ותקנות רישוי עסקים.

 

 

מצ"ב טופס ההצעה, יש למלא את כלל המידע הנדרש לצורך בחינת ההצעה וניקודה.

 

את ההצעה יש לשלוח עד לתאריך 30.04.22

 

המלגה להצעה הזוכה תוענק בטקס חגיגי.

 

בכבוד רב

 

נפתלי קאיקוב

יו"ר איגוד מנהלי רישוי עסקים ושילוט ברשויות המקומיות

מנהל אגף רישוי עסקים עיריית נתניה

פרטים אישיים ודרכי התקשרות:
תוכן ההצעה יש למלא את כלל הסעיפים בטופס, לא יתקבל טופס שלא נענו כל השאלות. התעה אשר תגובה בנתונים , הפניות רלוונטיות וכו' תזכה לציון נוסף.
יש לפרט מהו הרעיון הכללי וכיצד ניתן למימוש והטמעה
נא לפרט בקצרה
יש לשלוח מסמכים תומכים למייל : rishuyshilut@gmail.com בצירוף שם המציע , ושם הרשות

בהצלחה!

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי