אני מבקש/ת לרשום אותי כחבר/ה מן המניין באגודה לצוותי שיפור ושש סיגמא

 

 

שם הרחוב
מספר ברחוב
שם היישוב
מיקוד
ספרות בלבד
מקום עבודה נוכחי או בעבר, תפקיד נוכחי או בעבר, מקצוע, השכלה - ב 3 עד 5 שורות
מאשר/ת לשלוח לי הודעות מטעם האגודה הישראלית לצוותי שיפור ושש סיגמא

תודה !

בקשתך נשלחה

 

 

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי