הרשמה להשתלמות מורי דרך

באישור משרד התיירות

 
אנא בחר בהשתלמות הרצויה:
פרטי המשתתף/ת
אמצעי תשלום
חודש ושנה
הערות
מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי