הצהרת בריאות-מתרגלי יוגה

יוגה היא שיטת אימון המתאימה לכל גיל ולכל רמה של כוח, כושר וגמישות. אולם, קיימים מספר מצבים רפואיים הדורשים אימון מעט שונה ותשומת לב מיוחדת מצד המורה והמתרגל. לכן, אנא ידע/י את המורה בהיסטוריה הרפואית הבסיסית שלך. 

לנשים: האם את בהריון. כמה לידות עברת והאם יש בעיות במחזור החודשי? יש ליידע את המורה ביחס למצבים הנ"ל על מנת להתאים אימון טוב יותר, וכדי לבחון האם יש צורך באישור או בהמלצת רופא להשתתפותך בשיעורים. **נשים בזמן וסת או הריון צריכות להימנע מתרגילים מסוימים. אנא היוועצי עם המורה לפני תחילת השיעור.
הנני מצהיר/ה כי ברור לי שכל הפרטים הנ"ל חיוניים לצורך סוג ומהות הטיפול/תרגול ועניתי לשאלות ביושר ובתום לב. אני מצהיר/ה שהתרגול הוא על אחריותי האישית וכי אציית לנוהלי השיעור
באחריות המתרגל/ת לדווח בכתב למורה על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי 
 

תודה!

אביעד הר ציון

יוגה

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי