ביה״ס לגלישה - סי אנד סאן סרף

 

טופס הצהרת בריאות - (בהתאם לתקנות לשעת חירום משרד הבריאות - קורונה )

 

 

אני מצהיר כי לילדי :

1. נערכה מדידת חום בבוקר הפעילות לי ולילדי לא היה חום מעל °38 בבוקר או ביומיים הקודמים. 

2. איש מבני המשפחה אינו מחויב בבידוד לפי הנחיות משרד הבריאות.

3. אין לילדי, לי או למי מבני המשפחה המתגוררים עמנו, תסמיני קורונה - שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר.

4. אנו מתחייבים לעדכן את הנהלת המוסד החינוכי על כל חריגה מהתנאים שצוינו לעיל .

5. ילדי משתתף בפעילות ״סי אנד סאן סרף״ בהסכמתי.

כתיבת שמי בתיבה מהווה תחליף לחתימתי
מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי