האגף לשירות התושב מזמין את כל תושבי שדרות להישאר מעודכנים

ולקבל את המידע מהרשות בנוחות ובקלות. 

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי