טופס רישום

להגשת ערכים ארכיאולוגיים

באינציקלופדיה העברית המקוונת

 

שלום רב,

 

לכבוד

ד"ר אלון שביט – עורך ערכי הארכיאולוגיה

האנציקלופדיה העברית המקוונת

 

להלן הערכים אותם אהיה מוכן להכין ולהגיש לפרסום:

הערות:

  1. אנא מלאו את הטופס ושלחו אותו עד ל-30.4.2017
  2. המערכת לא מתחייבת מראש לפרסם ערכים לפני שייחתם הסכם עם מגיש הערך וימסרו לו הנחיות הגשה.
מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
הקמת, עיצוב אתרים ומערכות אינטרנטיות