טופס רישום

להגשת ערכים ארכיאולוגיים

באינציקלופדיה העברית המקוונת

 

שלום רב,

 

לכבוד

ד"ר אלון שביט – עורך ערכי הארכיאולוגיה

האנציקלופדיה העברית המקוונת

 

להלן הערכים אותם אהיה מוכן להכין ולהגיש לפרסום:

הערות:

 

המערכת לא מתחייבת מראש לפרסם ערכים לפני שייחתם הסכם עם מגיש הערך וימסרו לו הנחיות הגשה.

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי