החברים של אותנטי

טופס הצטרפות למועדון לקוחות אותנטי

הצטרפו למועדון החברים של אותנטי ותהיו הראשונים לקבל עדכונים על מוצרים חדשים,

מבצעים וכל החדשות הכי חמות  smiley

 

 

 


 

תקנון מועדון לקוחות 'אותנטי- כל הדברים הטובים '

 

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של רשת 'אותנטי- כל הדברים הטובים' (להלן: "אותנטי" ו/או "הרשת").

 1. כללי
 2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות של הרשת (להלן: "המועדון").
 3. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ולפי שקול דעתה הבלעדי את מסלול ותקנון מועדון הלקוחות, לרבות משך תוקף החברות במועדון, עלות ההצטרפות וכיו"ב.
 4. תקנון זה נכתב, מטעמי נוחות בלבד, בלשון זכר. האמור בו בלשון זכר נכון גם בלשון נקבה.
 5. הצטרפות וחברות במועדון
 6. חבר במועדון – הינו כל לקוח אשר מילא טופס הצטרפות ,ועמד במכלול תנאי המועדון (להלן : "חבר מועדון" ואו "הלקוח") .
 7. ההצטרפות למועדון  הלקוחות הינה ללא עלות.
 8. תוקף החברות במועדון הינו ללא הגבלת זמן.
 9. במסגרת ההצטרפות למועדון, יתבקש הלקוח למלא טופס הרשמה למועדון הכולל את הפרטים המפורטים להלן: שם מלא, עיר מגורים, טלפון  נייד, וחתימה. לרשת תקום הזכות להוסיף או לוותר על הפרטים הנדרשים לשם קבלת לקוח למועדון הלקוחות בכל שלב.
 10. פרטי חבר המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה דיגיטלית על פי החלטת הרשת  מעת לעת. בעצם החתימה הלקוח מאשר קבלת ההודעות השונות מהמועדון בכל אמצעי תקשורת שהוא. חבר שהחליט במהלך חברותו במועדון כי אינו מעוניין לקבל דיוור ו/או הודעות עדכון במדיה מסוימת ו/או הודעות SMS ו/או אימייל ו/או בכלל, יודיע על כך בהקדם למשרדי הנהלת הרשת, וזאת על פי ההוראות המצוינות בגוף הפרסומים.
 11. הרשת  שומרת לעצמה את הזכות לשלוח דיוור המבצעים וההטבות מעת לעת באמצעות  הודעות SMS   ו/או דואר אלקטרוני.
 12. השימוש בכרטיס המועדון
 1. כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד אשר אינם לקוחות עסקיים.
 2. הכרטיס אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר, פרט לחבר המועדון אשר מילא את פרטיו בטופס ההצטרפות, וחבר המועדון מתחייב שלא לנצל את חברותו במועדון לרעה. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.
 3. הרשת רשאית לבטל כרטיס חבר אשר ייעשה בו שימוש שלא כדין,  או בניגוד להוראות התקנון.

 

 1. חברי המועדון ייהנו מהטבות ומבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי ימי מכירה מיוחדים,  מוצרים חדשים ומבצעים אחרים,  והכל לפי שיקול דעתה  הבלעדי של הרשת.
 2. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לערוך מבצעים והנחות בסניפים מסוימים, במועדים מסוימים באופן נקודתי ולא בהכרח בכל הרשת.
 3. הרשת אינה אחראית על אי קבלת דיוור ו/או אי משלוח דיוור לחבר מועדון ו/או כל דבר הקשור למועדון עקב תקלה ו/או טעות ו/או אבדן ו/או אי מילוי ו/או אי עדכון פרטיו האישיים של חבר המועדון  ו/או מילויים באופן חלקי ו/או  באופן לא ברור ו/או בלתי קריא.

 

 1. שונות

 

 1. הנהלת הרשת שומרת לעצמה את הזכות לתת הטבות נוספות לחלק מחברי המועדון, על פי שיקולי הנהלת הרשת מעת לעת.
 2. עם ההצטרפות למועדון מקבל החבר על עצמו את תקנון המועדון לרבות שינויים שיערכו בו מעת לעת על ידי הרשת.
 3. הרשת שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה  הבלעדי וללא הודעה מוקדמת . החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש אשר יפורסם ויעודכן מעת לעת בהתאם לצורך, נוסחו המחייב של התקנון הוא זה המפורסם בעמוד הפייסבוק של הרשת.
 4. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים   כלשהם , תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
 5. תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומו תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
 6. חבר  מועדון החש עצמו נפגע מכל עניין הנובע מתקנון זה, רשאי לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של הרשת ולהעלות את השגותיו.

 

אותנטי- כל הדברים הטובים

 

 

 

 

תאריך עדכון : 07.05.20

 

 

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי