טופס הרשמה לטיול הישרדות 30/7-1/8

בעיות משמעת ואלימות לא יתקבלו במסע, במידה ויהיו בעיות מסוג זה, נאלץ לסיים את השתתפותו של החניך המפריע במסע. לא ינתן החזר כספי במקרה זה!
מוסכם בזאת כי "תנאי ההתקשרות" יהיו כדלקמן: 1. מילוי טופס זה מהווה את התחייבות הלקוח וביס"ש לאמור להלן. 2. כל שינוי ב"תנאי ההתקשרות" במסמך זה איננו תקף, אלא אם אושר בחתימה שניה ע"י ביס"ש כפר עציון. 3. תנאי ביטול: א. ביטול ייעשה בכתב בלבד ומאושר רק אחרי חתימת בית ספר שדה. ב. דמי רישום בגובה 10% יגבו בעת ההרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול. ג. ביטול הזמנה בין שבועיים ל-60 שעות לפני הפעילות – יחויב המזמין ב- 50% מהסכום. ד. במקרה של ביטול ההזמנה מ-60 שעות לפני הפעילות יחויב המזמין ב-100% מהסכום. 4. כל עוד לא התקבלו פרטי האשראי ע"י הלקוח, אין שום התחיבות מצד ביס"ש למימוש ההזמנה המפורטת לעיל. 5. אחראי הקבוצה , רשאי , על פי שיקול דעתו , להרחיק נער /ה הפוגעים בטיול ומונעים משאר הקבוצה את ההנאה מהטיול. ההרחקה תעשה לאחר יידוע ההורים והגעתם למקום הפעילות לקבלת הילד. 6. תוספת 15% על הרשמה מאוחרת. בית ספר שדה כפר עציון לא ישא בכל אחריות לכסף, ציוד אישי ולחפצי ערך אחרים של הילדים במחנה הקיץ. לפיכך מומלץ לא לשלוח עם הילדים חפצי ערך.
מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
הקמת, עיצוב אתרים ומערכות אינטרנטיות