סוכן יקר שלום, מילוי הטופס באופן מפורט ומדויק הינו תנאי הכרחי להפקה של הצעה

פרטי הסוכן
ההצעה תשלח למייל שיצויין בלבד
פרטי העסק
הפרשות
פרטי מבוטח
יש לציין תאריך לידה שם מלא ת.ז וחלק ב% במידה ולא יצויין, יסומן 'יורשי החוקיים'
כיסויים ביטוחיים
האם מתוך או מחוץ
מורחב/רגיל
פרנצ'זה
  • לא לשכוח לבצע מסלקה.
  • במקרה של ניוד נא לצרף מסמך חברה מעבירה.
  • לא לשכוח- חתימות בטפסי ההצעה,הצהרת בריאות וצילום ת"ז ברור וקריא!
מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
הקמת, עיצוב אתרים ומערכות אינטרנטיות