שלום רב


לפניך שאלון קצר בנושא שימוש באפליקציות חברתיות ופיננסיות.

במחקר זה אין תשובות נכונות או לא נכונות, התשובה הנכונה היא זו שמשקפת את הרגשתך.

 

בסיום המחקר נגריל בין כל הממשתתפים שימלאו את השאלון בשלמותו פרס בגובה 500 ש"ח.

על מנת להשתתף בהגרלה אנא מלאו את הפרטים האישיים שלכם.

 

תודה מראש,

קבוצת קווליטסט

 

 

 

תודה על השתתפותך בסקר האפליקציות החברתיות והפיננסיות של קווליטסט.

בהצלחה בהגרלה!

 

קבוצת קווליטסט 

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי