לקוח יקר,

אנא מלא את הפרטים במלואם ולפי הדרישות. 

המנע ממסירת פרטים לא נכונים מפאת חוקיות הבקשה.

כל הפרטים הניתנים אמיתיים ועדכניים לזמן מילוי השאלון.

אנו ממליצים להקפיד על מילוי הפרטים ולבדוק שכל סעיף מלא, נכון ברור ומדויק.

טופס DS-160, טופס בקשה לויזה לארה"ב

ניתן למלא בעברית ואנגלית. 

פרטי איש קשר מיועדים למי שממלא טפסים עבור כמה אנשים. במידה וזה רלוונטי אלייך, מלא בתחילת כל טופס בפרטי איש הקשר, את פרטי הלקוח שאתו בוצעה השיחה. וזאת לצורך מניעת בלבול בטפסים והתאמת כל הטפסים לאותו לקוח.
לקוח יקר, שים לב.! אי דיוק בפרטים או מילוי מידע כוזב עלול לגרום לסירוב הוויזה. יש למלא את הטופס במלואו, פרטים שיחסרו יעכבו את הטיפול בבקשה.
אנא מלא את פרטי הדרכון בדיוק כמו שרשומים בדרכון עצמו.
פרטי הנסיעה
אם אין כתובת ניתן לרשום רק עיר וארץ משוערים
אם אדם אחר משלם עבור הנסיעה (הורים או כל אדם פרטי אחר)
עבודה/ארגון (במידה ומקום העבודה או ארגון כלשהו משלם)
אנשים נוספים שנוסעים איתך
פרטי נסיעה קודמים, אם בקרתם בעבר
במידה והויזה הקודמת שלכם לארה"ב אינה ברשותכם, אנא מלאו תאריכי הנפקה ופקיעה משוערים (פרט זה הכרחי לטופס הפרטים)
אם יש, פרטי איש קשר בארה"ב
פרטי משפחה. אם לא ידוע תאריך לידה מדויק, נא לרשום תאריך משוער.
פרטי קרובים שגרים בארה"ב
פרטי עבודה
במידה ואתם עובדים, אנא מלאו את כל השדות
אם לא ידוע תאריך מדוייק, אנא מלאו תאריך משוער
פרטי בני זוג, לנשואים, ידועים בציבור ואלמנים
פרטי בני זוג קודמים, לגרושים יותר מפעם האחת יש לרשום את פרטי כל בני הזוג הקודמים
בן/בת זוג שני,אם יש
בריאות
אישי
פרטיי צבא
מוסדות לימודים
מוסד לימודים נוסף, אם למדתם מעבר לתואר שני (במידה ואתם סטודנטים לתואר ראשון אנא מלאו פה את הפרטים)
פרטים נוספים
לקחו יקר, אנא אשר שכל הפרטים הנ"ל נכונים ואמיתיים.

לקוח יקר, שים לב

הפרטים בטופס צריכים להיות עדכניים למצב הנוכחי עבורך, כל עיכוב בזמן התהליך יכול לגרום לפקיעת תוקפו של הטופס. אם ובמידה ותוקפו פג, נאלץ לערוך את הטופס שוב פעם ולעדכן פרטים, כאמור שירות זה כרוך בתשלום נוסף.

כל סירוב לבקשה לאשרה מאת השגרירות האמריקאית אינו תלוי בנו ואין אנו אחראים לכך.

השגרירות האמריקאית שומרת לעצמה את הזכות להחליט מי מקבל אשרה ומי יסורב.

יש לצרף לטופס הבקשה צילום דרכון נוכחי וצילום ויזה אחרונה, אם הייתה.

 

טופס זה שייך לחברת ויזה אופשיין- טופס DS-160 בעברית- כל הזכויות שמורות לחברה.

 

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
הקמת, עיצוב אתרים ומערכות אינטרנטיות