סקר דירוג איכות מסע אופניים- "בשביל השנטי 2019"

דרג- 1 דרוג נמוך, 5 דרוג גבוה
דרג- 1 דרוג נמוך, 5 דרוג גבוה
דרג- 1 דרוג נמוך, 5 דרוג גבוה
דרג- 1 דרוג נמוך, 5 דרוג גבוה
דרג- 1 דרוג נמוך, 5 דרוג גבוה
סמן אם כן
סמן אם כן

תודה רבה על התמיכה השנה

נשתדל לעשות את המיטב

בית השנטי

 

מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי