אני הח"מ, מצהיר ומאשר כדלקמן:

  1. אני מעוניין מרצוני החופשי ובדעה מלאה להתנדב בפעילות ימית המבוצעת על ידי משקופית בע"מ/גל-גלים בית ספר לגלישה לאנשים עם מוגבלות ו/או מתנדבים אחרים, עם משתתפים עם מוגבלויות שונות ו/או עם צרכים מיוחדים.

 

  1. אני מצהיר, כי הוסבר לי כי בפעילות הימית אסייע למשקופית בע"מ/גל-גלים בית ספר לגלישה לאנשים עם מוגבלות ו/או למתנדבים אחרים ו/או למשתתפים עם או בלי מוגבלות ו/או צרכים מיוחדים ובכלל זאת אסייע להם לחתור בקיאק או בסאפ  ולגלוש באמצעות סאפ או בגלשן גלים או בכל פעילות אחרת. 

 

  1. אני מצהיר בזה, כי אני מודע לכך, כי פעילות ימית כרוכה בסיכונים, לעיתים בלתי צפויים, וכי בכל מקרה התנאי של משקופית בע"מ/גל-גלים בית ספר לגלישה לאנשים עם מוגבלות ו/או המתנדבים ו/או המשתתפים השונים להתנדבותי בפעילות,  הינו כי אין ולא תהא לי, ו/או למי מטעמי, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי משקופית בע"מ/גל-גלים בית ספר לגלישה לאנשים עם מוגבלות ו/או כלפי המתנדבים ו/או כלפי המשתתפים ו/או כלפי מי מטעמם, בכל מקרה שבו ח"ח תגרם לי פגיעה פיזית או פגיעה לרכוש או כל פגיעה אחרת.

 

  1. לפיכך אני מצהיר בזה, כי אני מוותר באופן מוחלט וכי אין ולא תהא לי, ו/או למי מטעמי, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, בין במעשה ובין במחדל, כלפי משקופית בע"מ/גל-גלים בית ספר לגלישה לאנשים עם מוגבלות ו/או כלפי המתנדבים ו/או כלפי המשתתפים ו/או כלפי מי מטעמם, בכל מקרה שבו ח"ח תגרם לי פגיעה פיזית או פגיעה לרכוש או כל פגיעה אחרת.

 

  1. אני מצהיר שבריאותי איתנה ואין כל מניעה מבחינתי לבצע את הפעילות הימית האתגרית עם משקופית בע"מ/גל-גלים בית ספר לגלישה לאנשים עם מוגבלות.

 

  1. אני מאשר להשתמש בתמונתיי בפרסומים וברשתות החברתיות.
במידה והמתנדב קטין - מתחת לגיל 18, ההורה/אפוטרופס החוקי ימלא פרטים אלו
במידה והמתנדב קטין - מתחת לגיל 18, ההורה/אפוטרופס החוקי ימלא פרטים אלו
במידה והמתנדב קטין מתחת לגיל 18, ההורה/אפוטרופוס יציין את תעודת הזהות של ההורה/אפוטרופוס
נא לציין S/M/L/XL/XXL
יש להקליד את שם המתנדב
יש להקליד את שם ההורה/אפוטרופוס
מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
תוכן השאלון נוצר על ידי בונה השאלון ואינו נתמך או מאושר באופן כלשהו על ידי IMK
אין למסור נתונים חסויים כגון מספרי כרטיסי אשראי