סקר דרורי בית

נשמח לעזרתכם במחקר שנערך על ידי רעות ורדי במסגרת דוקטורט במחלקה לאקולוגיה באוניברסיטת בן גוריון על דרור הבית.
לביצוע סקר בכל אזורי הארץ, אנו זקוקים לזוגות עיניים נוספים למיפוי אזורי פעילות ולינה של הדרורים.

אנא מלאו את השאלון לאחר שתראו דרורים במקום שטרם דיווחתם עליו.

תודה רבה על העזרה!

רעות reutvardi@gmail.com

 

פרטים אישיים
פרטי התצפית
כתובת מדוייקת/שם הפארק/הרחוב
מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
הקמת, עיצוב אתרים ומערכות אינטרנטיות