פרט/י יחידה, תפקיד ודרגה
פרט/י מקום, תפקיד ומשך העבודה
רמת שליטה בשפה האנגלית
שליטה בשפה ברמת דיאלוג
מספר שנות לימוד, שנת התחלה וסיום, מגמה
סוג התואר, מספר שנות לימוד, חוג לימודים, שנת התחלה וסיום
תחביבים, עיסוקים, תחומי עניין, התנדבויות, ספורט אומנות, תנועות נוער וכדומה. מגיל 16 ומעלה
לדוגמא- ניצול שואה, בעל מורשת קרב, בעל השפעה חברתית/פוליטית
מערכת השאלונים הוקמה על ידי IMK
הקמת, עיצוב אתרים ומערכות אינטרנטיות